Chánh niệm

Thể loại: Pháp môn

Chánh niệm

Chánh niệm là cốt tủy của sự tu tập trong đạo Bụt, và tông phái nào cũng lấy phép thực tập chánh niệm làm căn bản.

Chánh niệm là năng lượng có khả năng nhận diện được những gì đang xảy ra trong ta và chung quanh ta.  Trong đời sống hàng ngày tâm ta thường có khuynh hướng nhớ tưởng về quá khứ hoặc lo lắng cho tương lai.  Thân ta có mặt nhưng tâm ta không có mặt.  Khi năng lượng chánh niệm có mặt thì thân và tâm ta hợp nhất và ta thực sự có mặt trong giây phút hiện tại để sống sâu sắc đời sống hàng ngày. Tâm ta không bị những tiếc nuối về quá khứ hoặc những lo lắng về tương lai lôi kéo. Ta có thể tiếp xúc được với những mầu nhiệm của sự sống có khả năng nuôi dưỡng và trị liệu ta. Ta cũng có năng lượng chánh niệm để nhận diện, ôm ấp và chuyển hóa những khổ đau trong ta.

Tại Tu Viện Lộc Uyển, mọi người đều thực tập chánh niệm.  Ta thực tập để chế tác năng lượng chánh niệm khi thở, khi đi, khi đứng, khi nằm, khi ngồi và khi làm việc. Ta có thể thực tập chánh niệm mỗi giây phút trong đời sống hàng ngày, không chỉ trong tư thế ngồi thiền, mà khi nấu cơm, giặt áo, lái xe, rửa bát, đi cầu, .v.v. ta cũng có thể đặt mình trong trạng thái thân tâm nhất như.

Khi ta thực tập với một tăng thân hay một đoàn thể, ta có cơ hội thừa hưởng được năng lượng tập thể.  Năng lượng này nâng đỡ ta, bảo hộ ta và giúp cho sự thực tập chánh niệm của ta trở nên dễ dàng, vui nhẹ và vững vàng hơn.  Mỗi người trong chúng ta đều là tiếng chuông chánh niệm cho nhau, nâng đỡ và nhắc nhở nhau trên con đường thực tập.  Với tăng thân của ta, ta có thể thực tập để nuôi lớn niềm an lạc, thảnh thơi và vững chãi trong ta và chung quanh ta, làm món quà ta hiến tặng cho những người ta thương .