Kinh mới được dịch

Bao gồm các kinh mới được dịch chưa có trong sách "Thiền Môn Nhật Tụng"