Bát Kỉnh Pháp

Hiển thị # 
Tiêu đề Lượt xem
Bát Kỉnh Pháp - Tỳ kheo đối với Tỳ kheo ni 1668