Cam Lộ

{play}http://thichnhathanh-archive.org//data/audio/Nhac/21kinhnhac28/28CamLo.mp3{/play}

Lời kinh: Thiền Sư  Nhất Hạnh

Phổ Nhạc: Anh Việt

{gallery width=100 height=100 labels=captions}images/NhacKinh/CamLo{/gallery}

Tào khê một dòng biếc
Chảy mãi về phương đông
Quan Âm bình nước tịnh
Tẩy sạch dấu phong trần
Cành dương rưới cam lộ
Làm sống dậy mùa xuân
Đề hồ trong cổ họng
Làm lắng dịu muôn lòng
Nam Mô Bồ Tát Cam Lộ Vị
Nam Mô Bồ Tát Cam Lộ Vị
Nam Mô Bồ Tát Cam Lộ Vị