Nhạc kinh

Hiển thị # 
Tiêu đề Lượt xem
Quy nguyện 3523
Niệm Bụt 3716
Cam Lộ 3182
Kinh Mười nguyện Phổ Hiền 3179
Hướng về kính lạy 3036